Disclaimer

Engelse vlag naar de Engelse versie

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is.
Ammerlaan Belastingadviseurs en Nuijten Accountants staan daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie.

Deze internetsite bevat links welke leiden naar internetsites van derden.
Voor de inhoud en de toepassing van de daar verstrekte informatie zijn Ammerlaan Belastingadviseurs en Nuijten Accountants niet aansprakelijk, daar zij deze informatie niet kunnen controleren en/of onderhouden.

buitengevel pand Ammerlaan Belastingadviseurs en Nuijten Accountants lunchruimte Ammerlaan Belastingadviseurs en Nuijten Accountants